Skip to main content

Der er 20 minutters morgensang hver morgen fra 0.-5. klasse

5H Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-8.45 Idræt Musik Krea Dansk Dansk
8.45-9.30 Idræt Musik Krea Dansk Dansk
9.55-10.40 Matematik Tysk Matematik Naturfag Engelsk
10.40-11.25 Matematik Tysk Matematik Naturfag Engelsk
12.05-12.50 Krea Dansk Dansk Kulturfag Kulturfag
12.55-13.40 Krea Lektiecafé Dansk Matematik Lektiecafé
13.40-14.25 Krea Engelsk

Klassens personale:

Kristine Meldal

Mette Storm Hansen

*Jacob Mikkonen – idræt og støtte

Matthias Arbo Klein

Cecillie Guldborg Carlsen

*Maria Quvang – støtte