Skip to main content

Skolen ved Havets værdigrundlag

På Skolen ved Havet skal høj faglighed, stærke børnefællesskaber, glæde, engagement og indlevelse være omdrejningspunktet for et godt skoleliv.
Vores grundlæggende værdier ligger ikke langt fra folkeskolens, men vi kan og vil realisere dem bedre på en mindre og selvstyrende skole. På Skolen ved Havet gror kulturen nedefra, og vi sætter selv grænsen for, hvor højt der skal være til loftet.
Skolen ved Havet vil skabe et læringsmiljø, hvor alle skolens elever når længst muligt, – både fagligt og personligt. At nå langt er en individuel ting, og vi vil sikre, at alle bliver mødt lige dér, hvor de er stærke. På Skolen ved Havet skal alle opleve succes. Vi vil skabe et trygt, positivt og respektfyldt miljø, hvor børn trives, er del af en meningsfuld hverdag, og udvikler sig positivt hver dag. Almen dannelse er noget, vi tager alvorligt, og vi vil skabe et læringsrum, der både er trygt og har tydelige grænser og spilleregler.
Værdigrundlaget videreudvikles i løbende dialog med skolens ansatte, børn og forældre. Læs mere om skolens tre grundlæggende værdier; faglighed, fællesskab og åbenhed nedenfor.

Faglighed

På Skolen ved Havet skal hver elev udfordres mest muligt for at udvikle sig fagligt og personligt. Børn skal trives for at lære, og vi vil skabe en afbalanceret hverdag, hvor god trivsel er en forudsætning for høj faglighed.

Vores fokus på faglighed og trivsel udmønter sig i:

- Kortere skoledage
- Mere kvalitet og substans i skoledagen
- Maksimalt 24 elever i hver klasse
- Undervisningen varetages af skolens ambitiøse lærere fra 0.-9. klasse
- Engagerede og læreruddannede lærere og ledere, samt uddannede pædagoger og medhjælpere
- Målrettet læsning i fagene
- Specialundervisning (privatskoler må ikke oprette specialklasser, men kan tilbyde for eksempel målrettet specialundervisning til læse- eller matematikudfordrede elever)
- Årlige tests i dansk og matematik
- Faglige værksteder for mellemtrins- og udskolingselever
- Inddragelse af IT i undervisningen
- Lektiefri skole for indskolingselever (med undtagelse af læsetræning)

Fællesskab

Fællesskab er en vigtig værdi for Skolen ved Havet. Skolen skal i sig selv være et stærkt fællesskab mellem elever, forældre og medarbejdere. Skolen skal også spille en aktiv rolle i det omgivende samfund. Denne værdi afspejler sig konkret i en hverdag med:

- Fokus på stærke børnefællesskaber
- To fastlagte årlige skolehjem-samtaler (og efter behov)
- To fastlagte årlige forældremøder (og efter behov)
- Store og små elever skal samarbejde
- Morgensamlinger for alle elever
- Fællesskab med lokalområdet - også de andre skoler
- Inddragelse af forældre i fællesskabet
- Skolen ved Havet har tydelige regler og retningslinjer for den fælles omgang med hinanden

Åbenhed

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Vores elever skal stimuleres til at være åbne og nysgerrige - og være godt klædt på til deres videre færd i livet.

- Fokus på almen dannelse
- Lejrskoler
- Forældreinddragelse
- Erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
- Der er højt til loftet på Skolen ved Havet - og kort fra ide til handling