Skip to main content
Samværsregler

Tryghed er et helt grundlæggende princip i den måde, Skolen ved Havet drives på. Her passer vi på skolen, på hinanden og på os selv. Derfor udviser vi respekt for den enkelte og lægger stor vægt på en god omgangstone og et positivt kropssprog.
Målet er, at alle trives, hjælper hinanden, er trygge og glade. Læs herunder de generelle samværsregler, om undervisningsparathed og arbejdsro i undervisningen, påklædning og frikvarter.

GENERELT
  • Alle elever og medarbejdere skal møde før ringetid
  • I skoletiden må eleverne ikke forlade skolen
  • Når man færdes på skolens område, skal der vises hensyn til hinanden
  • Vis ansvarlighed i de områder, vi skal færdes i
  • Ting og bygninger skal bruges til det, de er beregnet til
  • Fællesarealerne på skolen er et fælles ansvar
  • Efterlad toilettet i samme stand, som du ønsker at modtage det
  • Benyt affaldskurvene frem for gulvet
  • Udearealerne er beregnet til undervisning, leg og afslapning. Brug områderne efter deres hensigt
  • Alle elever skal overholde skolens rygepolitik, og bør være opmærksomme på, at der gælder skærpede regler ved overtrædelse af denne.
I KLASSERNE

• Klasseværelserne er et undervisningslokale, og alle skal medvirke til at holde god orden
• Alle er medansvarlige for at holde orden i klasseværelset
• Klassens ordensdukse tømmer skraldespande og sørger for, at klasselokalet er udluftet, inden spisefrikvarteret er forbi. Efter sidste lektion i klasselokalet eller faglokalet sørger ordensduksen for, at skraldespanden er tømt, og at lokalet er opstolet, fejet og parat til rengøring
• Hver klasse udarbejder i samarbejde med klasselæreren en klassekontrakt med normer for klassens samvær. Kontrakten underskrives af alle elever

Det forventes, at alle elever er undervisningsparate, hvilket betyder at man:
• møder frisk og udhvilet til tiden om morgenen
• rydder sit bord, når man går til pause således, at man er helt klar til timen efter frikvarteret
• sørger for at spise, drikke og gå på toilettet i pausen
• sætter sig på sin plads, parat til en ny time umiddelbart efter frikvarteret slutter
• instruktioner fra læreren er ikke til diskussion

Det forventes, at der er arbejdsro i undervisningen, hvilket betyder at man:
• arbejder stille og roligt med opgaverne
• deltager aktivt og engageret i undervisningen

PÅKLÆDNING

• Eleverne skal møde i praktisk tøj, som kan tåle leg og praktisk arbejde. Tøjet skal desuden være tilpasset årstiden
• Overtøj skal hænges på knagerne udenfor undervisningslokalet
• Elever skal medbringe overtøj, så de kan være udendørs i frikvartererne og i SFO-tid

FRIKVARTER

• det er tilladt at opholde sig på fliserne foran skolen
• boldspil må kun foregå på Multibanen
• rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboards må anvendes i baghaven med sikkerhedsudstyr
• når der er sne, foregår sneboldskast bag Multibanen
• man nøjes med at slås med sne med dem, der er med i legen
• man lader dem, der kælker eller leger med andre lege, være i fred
• indendørs leg med sne er ikke tilladt

BRUD PÅ SAMVÆRSREGLER