FERIEKALENDER

Skoleåret 2019-2020

Sommerferie: Lørdag den 29. juni 2019 til søndag den 11. august 2019.
Skolens SFO har åbent i sommerferien.

Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober 2019 til søndag den 20. oktober 2019.
Skolens SFO har åbent.

Juleferie: Lørdag den 21. december 2019 til torsdag den 2. januar 2020.

Vinterferie: Lørdag den 8. februar 2020 til søndag den 16. februar 2020.
Skolens SFO har åbent.

Påskeferie: Lørdag den 4. april 2020 til mandag den 13. april 2020. Der er åbent i SFO’en fra mandag den 6. april til onsdag den 8. april 2020.

St. Bededag: Fredag den 8. maj 2020. Skolens SFO har lukket.

Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 21. maj og fredag den 22. maj 2020. Skolens SFO har lukket.

Pinseferie: Lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni 2020. Skolens SFO har lukket.

Grundlovsdag: Fredag den 5. juni 2020. Skolens SFO har lukket.

Sommerferie: Lørdag den 27. juni til søndag den 9. august. Skolens SFO har åbent efter behov.