FERIEKALENDER

Skoleåret 2020-21

Juleferie: Lørdag den 19. december 2020 til søndag den 3. januar 2021. Skolens SFO har åbent den 21., 22. og 23. december 2020.

Vinterferie: Lørdag den 13. februar 2021 til søndag den 21. februar 2021. Skolens SFO har åbent.

Påskeferie: Lørdag den 27. marts 2021 til mandag den 5. april 2021.
Skolens SFO har åbent fra mandag den 29. marts til onsdag den 31. marts 2021.

St. Bededag: Fredag den 30. april 2021. Skolens SFO har lukket.

Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 13. maj 2021 og dagen efter fredag den 14. maj 2021. Skolens SFO og mini-SFO har lukket.

Pinseferie: Lørdag den 22. maj 2021 til mandag den 24. maj 2021. Skolens SFO og mini-SFO har lukket.

Grundlovsdag: Lørdag den 5. juni 2021. Skolens SFO og mini-SFO har lukket.

Sommerferie: Lørdag den 26. juni 2021 til søndag den 8. august 2021. Skolens SFO og mini-SFO har åbent i sommerferien – UNDTAGEN I UGE 29.

De nævnte dage er inklusive