Skip to main content

Når den første 9. klasse er ført til eksamen (sommer 2022), vil Skolen ved Havet her offentliggøre:

  • resultatet af skolens karaktergivning
  • elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Jævnfør:

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 2015.