Skip to main content

Skolen ved Havet tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse jævnfør:

Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016 med ændringslov nr. 1563 af 13. december 2016 og ændringslov nr. 1746 af 27. december 2016 kapitel 2 a, 9. klasseprøver.