Skip to main content
Forventninger til hjemmet
- At vi sammen skaber en god klassekultur
- At I tjekker Intra ugentligt
- At I sørger for, at børnene møder til tiden og hjælper børnene med at have tjek på skoletasken, penalhus, bøger med mere
- At I hjælper børnene med at læse 15 minutter hjemme hver dag - særligt for indskolingselever
- At I informerer om fravær på Intra
- At vi er sammen om at overholde skolens samværsregler
- At vi taler pænt og respektfuldt til og om hinanden
- At der deltages i skolens aktiviteter og arrangementer så vidt det er muligt
- At vi arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og faglighed
- At vi hilser på hinanden om morgenen og siger pænt farvel ved dagens afslutning
I kan forvente af skolen
- Fokus på faglighed i alle fag
- At børnene møder en struktureret og forudsigelig hverdag - så vidt det overhovedet er muligt
- En ugeplan
- Undervisning og en hverdag med høj grad af elevinddragelse
- At skolen vil bakke op om klassearrangementer
- At vi vil arbejde målrettet på at skabe et godt og tillidsfuldt fællesskab i klassen og til det enkelte barn