Skip to main content

Hvorfor Mini-SFO?

Målet med Mini SFO på Skolen ved Havet er er at skabe de bedste rammer for barnets sociale og faglige udvikling, så barnet bliver klar til at starte i 0. klasse og bliver inkluderet i skolens SFO.
Forløbet er fra 1. maj til og med juni måned, hvor barnet gradvist vil inddrages i skolens daglige liv med dens traditioner, fællesskaber og rutiner.
Mini-SFO´en er tilrettelagt sådan, at legen vil være et af de primære værktøjer til bl.a. at lære barnet at indgå i positive relationer og blive nysgerrig på ny viden. At lære gennem leg giver plads til fantasi og udvikling af de sociale færdigheder. Det er vigtigt for os, at Mini SFO´en er et sted, hvor børnene oplever tryghed og hjerterum med omsorg og trivsel for det enkelte barn. Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de lærer at kunne indgå i forskellige fællesskaber og være en god kammerat.

Hvordan arbejder vi?

Hver morgen kl. 9 vil der være samling, hvor vi vil gennemgå dagens forløb, synge sange, fejre fødselsdage, lave morgengymnastik osv.

I periodens forløb vil vi arbejde med følgende emner:

- Venskaber
- former/farver
- Tal/bogstaver
- Årstider/Traditioner (sankt Hans)

Skole/hjem-samarbejdet

På Skolen ved Havet prioriterer vi godt samarbejde og en tæt dialog med forældrene omkring barnets trivsel i hverdagen. Når forældre melder sit barn ind på Skolen ved Havet, siges der samtidig ja til aktivt og loyalt at bakke op om skolens værdigrundlag og at engagere sig i skolens fællesskab, hvilket betyder, at man forpligter sig at møde op til forældremøder, samtaler og andre skolearrangementer.

Frokost

Alle børn skal have madpakke med – lidt til ”lillemad” samt en Madpakke til frokostpausen.