Skip to main content

Skolen ved Havet samarbejder med Halsnæs Kommune om elevernes sundhed.

Psykolog

Skolen ved Havets psykolog hedder Cecilie Wisnewski. Skolen samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Halsnæs Kommune. Læs mere her.

Sundhedsplejerske

Mette Fich-Dalsgaard er fast sundhedsplejerske på Skolen ved Havet.

Telefon 21 39 21 33
Træffes alle hverdage

Læs mere skolesundhed i Halsnæs Kommune her.

Tale-hørekonsulent

Skolen ved Havets tale-hørekonsulent er Sidsel Slot.

Skoletandpleje

Skolen ved Havet samarbejder med skoletandplejen i Halsnæs Kommune, og skolens elever bliver automatisk indkaldt til undersøgelser på tandplejens klinik på Magleblik skole i Frederiksværk. Læs mere her.