Bestyrelsesformands beretning 2019. Forældrekredsmøde 4. september 2019. PDF

Skoleleders beretning 2018. Forældrekredsmøde 13. september 2018. PDF

Bestyrelsesformands beretning 2018. Forældrekredsmøde 13. september 2018. PDF

Bestyrelsesformands beretning 2017. Forældrekredsmøde 28. september 2017. PDF