Skip to main content
Find her årsrapporten for regnskabsåret 2018. Regnskabet for 2018 viser et negativt resultat på 391.847. Det skal bemærkes, at årets resultat ligger indenfor skolens budget med en positiv afvigelse på få tusinde kroner. Skolens underskud er dermed forventeligt, og økonomien følger præcis det budget og den strategi, der er lagt ved skolens etablering. Vi forventer det første positive resultat i regnskabsåret 2019.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Find her årsrapporten for regnskabsåret 2019. 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Find her årsrapport for regnskabsåret 2020. 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen