Skip to main content
Hvad er hvad?

Definitioner

Skolen ved Havet arbejder ud fra følgende begreber og definitioner, som vi først vil sætte ord på:

Konflikt: En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning, er magtforholdet mellem de involverede generelt lige.

Drilleri: Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der blandt andet kan handle om at afprøve grænser, eller være et forsøg på at skabe kontakt.

Generende drillerier: En gråzone mellem drilleri og mobning. Når drillerier mister karakter af tilfældighed og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Kan have elementer af mobning i sig, og er derfor et vigtigt forvarsel om mobning.

Mobning: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede er nødt til at være.

Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark og så videre. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige ting både i tale og skrift, herunder via sms’er, mails og andre sociale medier. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen, rulle øjne eller ved at irritere eller såre.

Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede – mobning er derfor ikke en konflikt, og kan ikke behandles som en sådan.

MOBNING OG TRIVSEL

På Skolen ved Havet arbejder ledelse og alle medarbejdere for høj trivsel og mod mobning. Trivsel skal være reglen, og mobning undtagelsen. Læs gerne denne side sammen med side om trivsel - der er nemlig en nøje sammenhæng mellem vores trivselsarbejde og antimobbestrategi.

På Skolen ved Havet er alle medarbejdere opmærksomme på faresignaler, hvis et barn ikke trives. Det kan være:

• Går for sig selv og er alene i frikvarterene.

• Søger megen voksenkontakt.

• Går tilbage i udviklingstrin.

• Udviser ringe selvværd og selvtillid.

• Kommer let ud af balance, bliver opfarende eller indelukket.

• Kommer for sent eller udebliver fra undervisningen.

• Mister eller får ødelagt ting, tøj, og lignende.

• Klarer sig dårligere fagligt.

• Er bange for at gå i skole.