Skip to main content

Skolen ved Havets tilsynsførende er Annette Kastrup Petersen, der besøger skolen fire gange om året for at udarbejde en årlig rapport. De årlige rapporter bliver offentliggjort her på hjemmesiden, og tilsynet udføres efter:

Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016 med ændringslov nr. 1563 af 13. december 2016 og ændringslov nr. 1746 af 27. december 2016.kapitel 3, tilsyn, certificeret tilsynsførende.

Bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., kapitel 6, tilsynserklæring og honorering.

Tilsynsrapport 2017-18 (Bente Bøttger). PDF

Tilsynsrapport 2022-23 (Annette Kastrup Petersen). PDF