Skip to main content

Skolen ved Havets SFO

SFO’en rummer cirka 100 børn og fire faste pædagoger, der i forvejen kender alle skolens børn, da de også indgår i skoletimerne og i fælles arrangementer på skolen. Uffe, Nina, Maj-Britt og Jacob suppleres af skolens to vikarer, Astrid og Caroline, efter behov. Det trygge, lille miljø rummer en lang række fordele:

- Reel mulighed for at dyrke fællesskabet i det daglige
- Trygge relationer kan udvikle sig – både mellem eleverne og mellem børn og voksne
- Kontinuitet i leg og pædagogisk arbejde fra dag til dag kan sikres
- Der er kort vej fra ønske til handling
- Der lyttes til børnenes ønsker til aktiviteter
- Spontanitet i forhold til pludseligt opståede ideer, omslag i vejret og andet

I Skolen ved Havets SFO udføres det pædagogiske arbejde efter de samme værdier som på skolen. Uffe og Nina oplever, at det lille miljø giver dem mulighed for at integrere værdierne i hverdagen, og arbejder i det daglige på at sikre:

- En god omgangstone
- Mulighed for at gøre tingene i fællesskab
- God, kontinuerlig dialog med forældre
- At den umiddelbart frie leg kan rumme vejledning i forhold til samarbejde, konflikthåndtering, hierarkier etcetera

Det skal være sjovt, afvekslende og lærerigt at være i Skolen ved Havets SFO. Den trygge, gode hverdag suppleres derfor med:

- Udflugter i vores dejlige lokalområde
- Kreative aktiviteter, der relaterer sig til årets gang
- Vi har ofte bål i SFO’en
- Ferieperioder rummer særlige aktiviteter som udflugter til seværdigheder, biografture etcetera. Så gør det nemlig ikke så meget, at ikke alle kan holde ferie på samme tid…

Der serveres morgenmad ind til klokken 7.30, og eftermiddagsmad cirka 14-14.30 alt efter dagens program.
SFO’en har åbent alle hverdage klokken 6.00 – 17.00 – undtagen i juleferien.