Skip to main content

"Bækken var, da den nåede udkanten af skoven, vokset så meget, at den næsten var en flod, og fordi den nu var voksen, løb og sprang og glitrede den ikke, som da den var yngre, men bevægede sig mere adstadigt. Nu vidste den jo, hvorhen den skulle, og den sagde til sig selv: ”Der er ingen hast, kommer vi der ikke i dag, så kommer vi der i morgen.” - Peter Plys og hans tao af Benjamin Hoff

Pia Andersen

Lærer

Pia er uddannet på Frederiksberg Seminarium 1987 med linjefagene dansk, musik, billedkunst og tysk.

Pia har undervisningserfaring i sine linjefag, men også i historie, kristendom, håndarbejde og i drama.

Pia er desuden speciallæreruddannet og har i 13 år været ansat på en specialskole i København for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Pia har således varetaget en undervisning, der udover at være faglig orienteret også har været præget af pædagogisk tænkning og udvikling.

I Pias daglige virke bidrager hun med smil, latter, nysgerrighed, et positivt sind, et stort engagement, humoristisk sans, samt en smittende stolthed for det hun laver.

Pia er optaget af at sætte rammer for et læringsmiljø, der skaber motivation og nysgerrighed hos eleverne og samtidig tager højde for elevens faglige, sociale og personlige udvikling.

Pia har virket som TR i mange år og er således fagpolitisk engageret.

Pia flyttede til Hundested i 2020 og bor sammen med sin mand. Hun har en voksen søn og en bonusdatter.

Pia interesserer sig for kunst, rejser, korsang og kan give en fantastisk massage.