Skip to main content

"Jeg har valgt at være ansat på Skolen ved Havet, fordi jeg gerne vil give eleverne en god, tryg og solid start på skolelivet. Børnene skal stortrives i et godt pædagogisk fritidstilbud, hvor jeg vil gøre alt for at medinddrage børnene, så de kan udfolde deres egen fantasi og kreativitet."

Uffe Wildhagen

Pædagog

Skolen ved Havets pædagog Uffe er uddannet fra Gentofte Pædagogseminarium i 2009. Forinden har Uffe taget en forsikringsuddannelse i Tyskland hos Victoria-Versicherung. Uffe går rigtig meget op i, at alle børn trives og bliver støttet bedst muligt socialt og fagligt. Derfor tager han, ved siden af sit job, en uddannelse i tal- og ordblindhed.

Siden 1998 har Uffe været ansat på Usserød Skole – som pædagogmedhjælper, skolepædagog og som børnehaveklasseleder. Uffe har dermed mere end 19 års erfaring som pædagog på Usserød Skole. Uffe har gennem årene også stiftet bekendtskab med specialpædagogisk bistand.

I fritiden er Uffe frivillig fodboldtræner i Hundested for piger U9 og drenge U7, og det ved vi, at mange af skolens børn vil sætte pris på. Herudover elsker Uffe naturen, cykelture, rejser, træarbejde og sport. Privat er Uffe gift , har to børn på 7 og 8 år samt en plejedatter på 4 år. Uffe bor i Hundested.