Skip to main content

Skolen på Havet

Skolen på Havet er et tilbud til Skolen ved Havets elever i samarbejde mellem Sejlklubben Lynæs og Skolen ved Havet. De elever, der har lyst og lever op til sejlklubbens sikkerhedskrav (om svømmefærdigheder etcetera), tilbydes undervisning i jollesejlads.
Undervisning og varetagelse af sikkerheden på vandet foregår i samarbejde mellem Sejlklubben Lynæs' undervisere og frivillige forældre fra Skolen ved Havet.
Der er Skolen på Havet hver torsdag fra 18.00 - 20.00 i Sejlklubben Lynæs - også i sommerferien.
Sejlklubben Lynæs