Skip to main content

"Jeg har valgt at engagere mig i Skolen ved Havet, fordi jeg synes, vi mangler et alternativ til de store skoler. Jeg vil være med til at skabe et trygt, positivt og respektfyldt miljø, hvor børn trives, og er del af en meningsfuld hverdag. Jeg glæder mig til at få langt mere tid til den enkelte, og til at se børn vokse og opleve succeser.."

Charlotte Hertel Kristiansen

Skoleleder

Skolen ved Havets leder Charlotte er uddannet lærer i 1988 fra Jonstrup Statsseminarium, med linjefagene idræt og engelsk, og kan bryste sig af mere end 25 års undervisningserfaring. Har primært undervist i indskoling/mellemtrin i dansk, engelsk, matematik samt faglig specialundervisning. Fra 1988-1998 var Charlotte ansat som lærer i Lyngby-Taarbæk. I perioden 1998-2011 har Charlotte lagt sin store energi i Halsnæs Kommune med ansættelse på Melby Skole.

I 2007 blev Charlotte uddannet som læsevejleder. Har desuden været specialkoordinator, it-vejleder, været Halnæs Kommunes IWB-koordinator, hvor hun underviste lærere og pædagoger i brugen af interaktive tavler. Har gennem årene siddet med i pædagogisk udvalg, skolebestyrelse, MED. Har af flere omgange været blokkoordinator for indskolingen. I en årrække var Charlotte sideløbende med sit job som lærer, ansat freelance i Atea og AV-center, hvor hun arbejdede som IWB-underviser (interaktive tavler). Fra 2011-2013 tog Charlotte en tørn som skolekonsulent i det private firma C2it.

Charlottes hjerte banker dog for at undervise, og hun savnede både børn og kolleger, og søgte derfor tilbage til skolen igen med en ansættelse på Hundested Skole, Storebjerg, der varede i godt 3,5 år. De sidste 1,5 har Charlotte været ansat på Frederiksværk Skole, Melby. Charlotte kommer også til at undervise på Skolen ved Havet.

Privat er Charlotte gift, og har to voksne børn. Charlotte bor i Hundested, og er medstifter af Skolen ved Havet.

Direkte kontakt til skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen:

Mail: chk@skolenvedhavet.dk

Tel.  6056 1530 (telefontid 08.00 – 16.00 + akut)