SAMLÆSTE KLASSER

På Skolen ved Havet samlæser vi klasserne i opstartsfasen. På sigt (over en 5-10 årig periode) er det planen, at vi skal være en et-sporet skole fra 0.-9. klasse.

Samlæste klasser stiller naturligvis krav til lærerne omkring øget opmærksomhed i relation til undervisningsdifferentiering.

På et normalt klassetrin, findes der ikke kun et niveau. I alle klasser vil der være elever som er over, på og under et alderssvarende niveau. Børn udvikler sig forskelligt både socialt og fagligt, hvorfor man som lærer altid skal have øje for at kunne undervise en mangfoldig klasse differentieret.

Skolen ved Havet ønsker, at vores klasser oplever at eleverne kan spejle sig selv fagligt og socialt i deres klassekammerater og i skolens øvrige elever. Vi tror på, at den fagligt stærke elev fra 2. klasse kan arbejde sammen med en elev fra 3. klasse, en elev fra 5. klasse kan dele flere interesser med en fra 4. klasse osv. I en samlæst klasse bliver dette både en faglig fordel, samtidig med at det kan udvide elevernes vennekreds.

At eleverne kender hinanden godt på tværs af klassetrin, går også godt i spænd med vores fokus på, at man som elev både tilhører et klassefællesskab, som de fleste kender fra andre skole, men i lige så høj grad også et skolefællesskab. Skolefællesskabet dyrker vi hver dag til morgensamling, men også med de samlæste klasser. Det gør, at eleverne på Skolen ved Havet ofte leger med og hjælper hinanden på tværs af alle klassetrin.

I fagene dansk, matematik og i sprogene tysk/fransk tager vi udgangspunkt i de undervisningsmaterialer, der hører til på det pågældende klassetrin. Det betyder i praksis, at elever i 2. klasse har læse- og arbejdsbøger, der svarer til 2. klassetrin, mens elever i 3. klasse følger læse- og arbejdsbøger til 3. klassetrin. Herudover tages der individuelle hensyn, så hvis en elev er fagligt udfordret eller tilsvarende har nemt ved et fag, kan man sagtens anvende undervisningsmateriale på et trin under eller over. Vi arbejder målrettet med at møde eleven på elevens niveau og det er vores erfaring, at det er medvirkende til elevernes gode udvikling og trivsel. Vi tror på det vi gør – og det skaber tryghed hos eleverne.

I de øvrige fag undervisningsdifferentieres der. Man kan sagtens tage udgangspunkt i fælles emner og undervisningsdifferentiere, således eleven arbejder på sit eget niveau.

I alle klasser ses bevidst arbejde med undervisningsdifferentiering. Der gives indenfor en fælles ramme tydeligt plads til, de enkelte elevers forskellige tilgange og faglige niveauer i form af forskellige krav til opgaveløsning, differentierede opgaver eller en variation af materialer.

På Skolen ved Havet anvender vi altid mange forskellige og varierede undervisningsmaterialer og undervisningsformer for at motivere vores elever. Det er alt fra de meget konkrete præfabrikerede materialer (for eksempel lærebogssystemer med supplerende ark og materialer), til læringsportaler til egne lærerfremstillede undervisningsmaterialer.

Vi evaluerer årligt skolens elever i dansk og matematik. Vi tager standardiserede tests i læsning og matematik på alle klassetrin samt stavning fra 3.-9- klassetrin.