Skoleleders beretning 2018. Forældrekredsmøde 13. september 2018. PDF

Bestyrelsesformands beretning 2018. Forældrekredsmøde 13. september 2018. PDF

Bestyrelsesformands beretning 2017. Forældrekredsmøde 28. september 2017. PDF